Zur Navigation | Zum Inhalt
Информационен ден - обучение и работа в ЕС

Фондация “Европейски младежки инициативи” организира информационен ден за представяне на възможности за младите хора свързани с обучение и работа в ЕС, както и своята програма за обучение по специалностите предлагани от Центъра за професионално обучение /ЦПО/ към фондацията.

Read more...
 
Фондацията

Фондация „Европейски Младежки Инициативи” е основана на 17 февруари 2005 г. в гр. Сливен с учредителен акт от нейния основател и първи председател на УС. Нейната дейност започва непосредствено след нейното вписване в търговския регистър на Сливенски окръжен съд като фондация за осъществяване на обществено полезна дейност с решение №293 от 17.02.2005 г. Основател на фондацията е Светлана Койчева Койчева, а управителното тяло е Управителния съвет. От 2008г. Председател на УС е Дора Куршумова. Фондацията има за своя цел предлагането на консултантски, офис и административни услуги, отговарящи на специфичните нужди на потребителите; организиране на семинари и курсове за обучение на кадри; извършване на рекламна дейност; предоставяне на телевизионни права за разпространение на организирани от фондацията прояви, издателска дейност на литература и информационни материали, свързани с предмета на дейност и целите на фондацията; разработка и участие в проекти и програми за насърчаване спазването на общочовешките ценности и др. 

Партньор по проект „Младежки център за обучение и информация” е Община Сливен.

 

www.youth-center.org

Read more...
 
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми