Zur Navigation | Zum Inhalt
Професии
Оператор на компютър

Наименование на професионалното направление и код: 345 – Стопанско управление и администрация; Наименование на професията и код: 345100 - Оператор на компютър; Степен на професионална квалификация: Първа степен на професионална квалификация

Read more...
 
Фермер

Наименование на професионалното направление и код: Селско стопанство, 621;Наименование на професията и код: Фермер, 621060;Наименованието на специалността: Земеделец, 6210601;степен на професионалната квалификация:
Първа квалификационна степен; Срок за обучение:17 учебни седмици

Read more...
 
Социален работник

Професионално направление: 762 Социални дейности;Професия: 762020 Социален работник;Специалност: 7620202 Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически исензорни увреждания; Степен на професионална квалификация: Трета степен на професионална квалификация

Read more...
 
Икономист - мениджър

Професионално направление: 345 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ;Професия: 345010 ИКОНОМИСТ-МЕНИДЖЪР;Специалност: 3450105 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ; Степен на професионалнаквалификация: Втора степен на професионална квалификация

Read more...
 
Сътрудник в малък и среден бизнес

Наименование на професионалното направление и код: 345 – Стопанско управление и администрация;Наименование на професията и код: 345050 - Сътрудник в малък и среден бизнес; Наименование на специалността, код и професионална квалификация: 3450501 - Сътрудник в малък и среден бизнес; Степен на професионална квалификация: Втора степен на професионална квалификация

Read more...
 
Камериер

Наименование на професионалното направление и код: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, код 811; Наименование на професията и код: Камериер, код 811030;Наименование на специалността, код и степен на професионалната квалификация: Хотелиерство, код 8110301 – Първа степен на професионална квалификация

Read more...
 
Ресторантьор

Наименование на професионалното направление и код: 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; Наименование и код на професията: 811060 Ресторантьор; Наименование и код на специалността: 8110603 –Кетъринг; Степен на професионална квалификация - трета

Read more...
 
Екскурзовод

Наименование на професионалното направление и код: ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ, 812;Наименование на професията и код: ЕКСКУРЗОВОД, 812030;Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: ЕКСКУРЗОВОДСТВО, 8120301, ТРЕТА СТЕПЕН

Read more...
 
Аниматор

Наименование и код на професионалното направление: Пътувания, туризъм и свободно време, код 812; Наименование и код на професията: Аниматор, код 812040 Наименование и код на специалността: Туристическа анимация, код 8120401

Read more...
 
Охранител

Професионално направление: 861 ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛИЧНОСТТА;Професия: 861010 ОХРАНИТЕЛ; Специалност: 8610103 ФИЗИЧЕСКА ОХРА НА ОБЕКТИ;Степен на професионална квалификация: Трета степен на професионална квалификация

Read more...
 
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми