Zur Navigation | Zum Inhalt
Регламенти на ЕС
Регламент относно създаване на Кохезионен фонд

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1084/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година

Read more...
 
Регламент относно Европейския социален фонд

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1081/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1784/1999

Read more...
 
Регламент относно Европейския фонд за регионално развитие

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1080/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) 1783/1999

Read more...
 
Регламент относно Eвропейската група за териториално сътрудничество

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1082/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Eвропейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС)

Read more...
 
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми