Zur Navigation | Zum Inhalt
Структурни фондове на ЕС

Общността осигурява финансовите средства за постигането на основните цели на Регионалната политика, някои от които са дефинирани в самия Договор за Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове (СФ). Това е обобщаващото наименование за няколко различни фонда, създадени по различно време и с различна цел от ЕО/ЕС. Всеки от тях има своя специфична област, макар че те работят съвместно. Когато се говори за СФ е важно е да се има предвид, че обхватът на това понятие се променя в хода на времето.

Така например за периода 2000-2006 г. понятието Структурни фондове обхваща Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството и Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието. Кохезионният фонд, макар и много сходен, не се причислява към СФ от специалистите. Ето защо той винаги се споменава отделно в допълнение към тях.

С реформата на Кохезионната политика на ЕС, предприета по инициатива на Европейската Комисия, за предстоящия период 2007-2013 г., понятието Структурни фондове ще обхваща два фонда. Това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд.

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми