Zur Navigation | Zum Inhalt
Кохезионeн фонд (The Cohesion Fund)

Създаден е през 1993 г. като нов инструмент на финансовата солидарност с най-слабо развитите държави – членки на съюза. Предвиден е да финансира крупни инфраструктурни обекти и проекти свързани с опазването на околната среда.

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми