Zur Navigation | Zum Inhalt
Програма "Марко Поло" II (2007-2013)

Програмата има за цел да намали задръстванията по пътищата и вредното въздействие върху околната среда на цялата транспортна система чрез пренасочване на товарните превози от пътния към морския, железопътния и речен транспорт, като по този начин да се допринесе за изграждането на ефикасна и устойчива транспортна система.

Catalyst actions - целят да подобрят единодействието в железопътния, вътрешния речен транспорт, чрез използването на съществуващата инфраструктура;

Motorways of the Sea actions - в рамките на ЕС, такива дейности следва да се използват трансевропейските мрежи, определени с решение 1692/96 на Европейския парламент и Съвета от 23 юли 1996 г. относно Общностните насоки за развитие на трансевропейските транспортни мрежи;

Modal shift actions - дейности за пренасочване на колкото се може повече товарни превози от пътния към морския, железопътния и речен транспорт при текущите условия на вътрешния пазар;

Traffic avoidance actions - дейности за намаляване на трафика;

Common learning actions - дейности за увеличаване на познанията по товарна логистика и за подпомагане методите и процедурите на сътрудничество на товарния пазар.

Могат да участват:

• Местни и регионални власти;

• Корпорации;

• Федерации и обединения;

• Администрации;

• Агенции и камари;

• Малки и средни предприятия.

Проекти по програмата могат да бъдат внасяни от консорциуми от поне две от по-горе изброените организации, които да бъдат създадени в две различни държави членки на ЕС, или една държава членка на ЕС и друга близка трета страна. В редки случаи може да бъде внесен проект и само от една организация, създадена в една държава членка.

Бюджетът на програмата за целия є период на действие възлиза на 400 млн. евро.

За България:

Министерството на транспорта и съобщенията

София 1000, ул. “Дякон Игнатий” 9

Дирекция “Координация на програми и проекти”

Лице за контакт:

Ясен Марков

Тел. (02) 940 95 02

Факс: (02) 940 97 95

Е-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми