Zur Navigation | Zum Inhalt
Фондацията

Фондация „Европейски Младежки Инициативи” е основана на 17 февруари 2005 г. в гр. Сливен с учредителен акт от нейния основател и първи председател на УС. Нейната дейност започва непосредствено след вписването и в търговския регистър на Сливенски окръжен съд като фондация за осъществяване на обществено полезна дейност с решение №293 от 17.02.2005 г. Основател на фондацията е Светлана Койчева Койчева, а управителното тяло е Управителния съвет.

Фондацията има за своя цел предлагането на консултантски, офис и административни услуги, отговарящи на специфичните нужди на потребителите; организиране на семинари и курсове за обучение на кадри; извършване на рекламна дейност; предоставяне на телевизионни права за разпространение на организирани от фондацията прояви, издателска дейност на литература и информационни материали, свързани с предмета на дейност и целите на фондацията; разработка и участие в проекти и програми за насърчаване спазването на общочовешките ценности и др.
Партньор по проект „Младежки център за обучение и информация” е Община Сливен.

 

www.youth-center.org

 

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми