Zur Navigation | Zum Inhalt
Университети

СОФИЯ

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Технически университет
( ТУ – филиал Сливен )
( ТУ – филиал Пловдив )
Университет за национално и световно стопанство
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Нов български университет
Медицински университет
Химикотехнологичен и металургичен университет
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Лесотехнически университет
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"
Национална художествена академия
Държавна музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
Национална спортна академия
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Висше строително училище "Любен Каравелов"
Военна академия "Г. С. Раковски"
Висш институт за подготовка на офицери и за научно-изследователска дейност при МВР

 ПЛОВДИВ

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Аграрен университет
Висш институт по хранителна и вкусова промишленост
Академия за музикално и танцово изкуство

ВАРНА

Технически университет
Икономически университет
Медицински университет
Варненски свободен университет
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"

БУРГАС

Бургаски свободен университет
Университет "Проф. Асен Златаров"

СТАРА ЗАГОРА

Тракийски университет

РУСЕ

Русенски университет "Ангел Кънчев"

ПЛЕВЕН

Висш медицински институт

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

ГАБРОВО

Технически университет

БЛАГОЕВГРАД

Американски университет в България
Югозападен университет "Неофит Рилски"

ШУМЕН

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Национален Военен Университет - Факултет " Артилерия, ПВО и КИС "

СВИЩОВ

Стопанска академия "Д. А. Ценов"

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Национален Военен Университет - Факултет "Авиационен"

 
< Prev   Next >
Бързо търсене
Посетете още:

Общностни програми